Publikujemy materiały dla grup i organizacji realizujących dofinansowane projekty:

1. Prezentacja ze szkolenia dla realizatorów projektów


Wydatki w ramach dofinansowania:

2. a) Wzór opisu faktury, rachunku, delagacji AS

2. b) Przykładowe zestawienie faktur (nieobowiązkowe)


Wolontariat:

3. a) Porozumienie o współpracy z wolontariuszem (tzw. umowa wolontariacka)

3. b) Zgoda rodzica/opiekuna na działalność wolontariacką podopiecznego/nej


Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

4. Prośba o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu

 

Promocja i informacja:

5. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach – także ustnych – podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

6. Logotypy (obowiązkowo Funduszu + Programu FIO + NIW + Operatora):
a) Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY
b) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO)
c) Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)
d) Operator 1. Fundacja Pokolenia / Operator 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Operator 3. Stowarzyszenie EDUQ / Operator 4. Fundacja PARASOL / Operator 5. LGD Ziemi Człuchowskiej / Operator 6. Fundacja RC / Operator 7. Fundacja EDS / Operator 8. Fundacja Strefa Mocy / Operator 9. LGD Chata Kociewia

UWAGA: Pliki po pobraniu należy jeszcze rozpakować (kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę i z wyświetlonej listy wybierz „Wypakuj pliki”).

 

Rozliczenie projektu:

7. Wzór raportu końcowego z realizacji projektu (sprawozdanie) – podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.