Publikujemy materiały dla grup i organizacji realizujących dofinansowane projekty:

 1. Prezentacja ze szkolenia dla grantobiorców

 

Wydatki w ramach dofinansowania:

 1. a) Przykładowy opis dokumentów finansowych
  b) Przykładowe zestawienie faktur (nieobowiązkowe)

 

Wolontariat:

 1. a) Porozumienie o współpracy (tzw. umowa wolontariacka)
  b) Zgoda rodzica/opiekuna na działalność wolontariacką podopiecznego/nej

 

Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

 1. Prośba o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu

 

Promocja i informacja:

 1. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach – także ustnych – podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 1. Logotypy (obowiązkowo Funduszu + Programu FIO + Operatora):
  a) Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY
  b) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)
  c) Operator 1. Fundacja Pokolenia / Operator 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Operator 3. Stowarzyszenie EDUQ / Operator 4. Fundacja PARASOL / Operator 5. LGD Ziemi Człuchowskiej / Operator 6. Fundacja RC / Operator 7. Fundacja EDS / Operator 8. Fundacja Strefa Mocy / Operator 9. LGD Chata Kociewia

 

Rozliczenie projektu:

7. Wzór raportu końcowego z realizacji projektu (sprawozdanie) – podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.