O Funduszu

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
działających na rzecz dobra wspólnego.

  

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ,
Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej,
Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy,
Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" i Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej
we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.


Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.