Aktualności

Zasilamy inicjatywy społeczne mieszkańców Pomorza

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich