ROZGRZEWAMY WIĘZI MIESZKAŃCÓW POMORZA

DOŁADUJ DZIAŁANIE
W TWOJEJ OKOLICY

OSOBA INDYWIDUALNA

AKUMULATOR SPOŁECZNY W LICZBACH
– OPOWIEŚĆ ZASILANA PRZEZ LUDZI


200 000

zetknęło się z AKUMULATOREM
SPOŁECZNYM jako twórcy,
wolontariusze, odbiorcy


40

osób pracuje na co dzień przy
obsłudze lokalnych projektów


1200 inicjatyw
społecznych

z Pomorza wsparliśmy dotychczas


200 organizacji

otrzymało od nas
dotacje na rozwój


3 500 000 PLN

przekazaliśmy lokalnej
społeczności od 2014 roku


20 powiatów

jesteśmy obecni we wszystkich
powiatach woj. pomorskiego

NASI PARTNERZY


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030