Wyniki konkursu 2019: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Publikujemy wyniki pierwszego konkursu 2019 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.   Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!   W dniach 28 marca – 28 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2019, w trakcie którego wpłynęły 184 wnioski z całego województwa:   Ocenę formalną przeszło 151 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej:   Lokalne…