Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 28 marca – 28 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2019, w trakcie którego wpłynęły 184 wnioski z całego województwa:

wyniki-konkursu-2019-dofinansowanie-na-inicjatywy-projekty-ze-sfer-pozytku-publicznego-123.jpg

 

Ocenę formalną przeszło 151 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej:

wyniki-konkursu-2019-dofinansowanie-na-inicjatywy-projekty-ze-sfer-pozytku-publicznego-124.jpg

 

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z poszczególnych powiatów) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”). Więcej informacji także na stronach internetowych Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego to ponad 321 000 złotych!

Konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.