Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 10 maja – 10 czerwca trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2019 na obszarze Gminy Żukowo, w trakcie którego wpłynęło 11 ofert.

 

Ocenę formalną przeszło 10 wniosków, które następnie skierowano do oceny merytorycznej.

Lokalna komisja konkursowa oceniła wszystkie aplikacje i wybrała 7 wniosków do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (lista rankingowa) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji także na stronie internetowej lokalnego Operatora: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych www.fundacjaeds.pl.

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w ramach dodatkowego konkursu to ponad 22 560 złotych!

 

 

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY
jest współfinansowany ze środków Programu FIO i Gminy Żukowo.