Wystartowała 2 edycja PROO (1a)

Narodowy Instytu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. Za NIW: W ramach otwartego konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Wnioski można składać od…