Najczęściej zadawane pytania…

W czasie realizacji projektów czasami nasuwają się pytania dotyczące np. możliwych zmian w budżecie projektu lub harmonogramu działań. Poniżej przypominamy listę najczęściej zadawanych pytań i oczywiście odpowiedzi 😉 1. Czym jest grupa nieformalna? – Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej.…