Przypominamy, że do 18 sierpnia do godz. 23:59:59 poprzez Witkac.pl można składać wnioski na rozwój młodych organizacji. To ostatnia ścieżka w tegorocznym konkursie Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY.
Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza młode organizacje z województwa pomorskiego, które chcą aplikować o środki na rozwój na spotkanie on-line 04.08.2021 r. – start godz. 17:00. Aby wziąć w nim udział należy wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy k.dudzic@stowdeb.pl lub d.wegner@stowdeb.pl, aby organizator spotkania mógł przesłać link do wydarzenia. Wystarczy w treści e-mail wpisać swój mail z dopiskiem „zainteresowany/a udziałem w live webinar” w dn. 04.08.2021 r.
Do zdobycia grant do 10.000 zł, który może zostać wydatkowany na:
📌 zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji,
📌 zakup oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, zakup aplikacji i sprzętu do komunikacji i pracy zdalnej oraz działania organizacji on-line,
📌 adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu),
📌 podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
📌 częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą prawną lub informatyczną,
📌 poszerzenie zakresu świadczonych usług,
📌 pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją – maks. 20% kwoty dotacji) na okres co najmniej 12 miesięcy.
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Młoda organizacja pozarządowa:
1. wpisana do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe lub rejestru prowadzonego przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku kół gospodyń wiejskich)
2. zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)
3. której roczny budżet nie przekracza 30 000 złotych 

oraz u Partnera Funduszu Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno,

tel. 882 061 828 lub 882 063 071, e-mail: k.dudzic@stowdeb.pl lub d.wegner@stowdeb.pl,

strona www:oraz FB