Zakończyliśmy pierwszy etap oceny merytorycznej w konkursie na wsparcie młodych organizacji.

W systemie Witkac.pl opublikowaliśmy zestawienie I etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursie na wsparcie młodych organizacji. W kartach oceny merytorycznej w systemie Witkac.pl znajdują się szczegóły oceny dla każdego z wniosków. Do drugiego etapu przeszły oferty, które uzyskały minimum 15 punktów (50% punktów do zdobycia w pierwszym etapie oceny).

Z wnioskodawcami, którzy przeszli do II etapu oceny merytorycznej przekażemy bezpośrednio (telefonicznie/mailowo) informację, co do proponowanych terminów spotkań online z komisją konkursową.