Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 8 lipca – 11 sierpnia trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2019 na obszarze Gdyni, Sopotu i powiatu sztumskiego, w trakcie którego wpłynęło 12 ofert.

 

Ocenę formalną przeszło 10 wniosków, które następnie skierowano do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 7 wniosków do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji także na stronach internetowych lokalnych Operatorów: Stowarzyszenie Morena dla Miast Gdynia i Sopot oraz Fundacja Pokolenia dla powiatu sztumskiego.

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w ramach dodatkowego konkursu to ponad 19 000 złotych!

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany ze środków Programu FIO
Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.