Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 28 marca – 23 maja trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2019 na rozwój młodych organizacji, w trakcie którego wpłynęło 70 wniosków z całego województwa:

wyniki-konkursu-2019-dotacje-na-rozwoj-mlodych-organizacji-125.jpg

Ocenę formalną przeszły 62 wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

Komisja grantowa w składzie:

  • Łukasz Samborski / Antonina Paplińska-Boczoń (przedstawiciel organizatora konkursu, Operatora Funduszu – Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej i Fundacja RC),
  • Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy),
  • Piotr Stec / Tadeusz Podymiak (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych),
  • Przemysław Zawada (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego),
  • Artur Rajkowski (koordynator Funduszu, obsługa komisji i głos doradczy).

oceniła wszystkie aplikacje, po czym spotkała się z wnioskodawcami podczas prezentacji organizacji 22.07. w Słupsku, 23.07. w Tczewie i 24.07. w Gdyni i dopiero później wybrała 20 wniosków do dofinansowania.

 

Za prezentację można było otrzymać dodatkowe 20 punktów: +6 za spójność prezentacji z wnioskiem o dofinansowanie (przede wszystkim opisaną wizją i planem rozwoju oraz budżetem), +5 pkt za potencjał organizacji (m.in. osobowy z kompetencjami i doświadczeniem tych osób oraz rzeczowy z zasobami, którymi już dysponuje organizacja lub zostaną dopiero wniesione) oraz autentyczność i reprezentacyjność – czy organizacja to rzeczywiście grupa osób, których łączy wspólny cel, +4 pkt za atrakcyjność prezentacji organizacji, w tym kreatywność, +maks. 5 punktów do dyspozycji oceniającego, który mógł nimi wesprzeć np. tylko jedną organizację albo kilka po 1 punkcie – była to pula punktów na wszystkie wnioski przypisane osobie do oceny; do wykorzystania lub nie, którymi można było wzmocnić ocenę wyróżniających się podmiotów (te punkty mogły zostać przyznane np. za innowacyjność działań albo szczególną wartość społeczną). Łącznie można zatem było otrzymać do 50pkt.

 

Wyniki konkursu (pełna lista rankingowa) można pobrać poniżej.

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji udziela także Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – organizator konkursu: Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
(Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, e-mail: biuro@feps.org.pl, tel. 58 344 40 39).

 

Łączna suma przeznaczona na dotacje na rozwój młodych organizacji to 80 000 złotych!

UWAGA: W przypadku oszczędności i/lub pozyskania dodatkowych środków przyznane mogą zostać kolejne dotacje, w oparciu o listę rankingową (patrz: załącznik).

 

 czas-start-ruszyly-konkursy-as-2019-122.jpg

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego