Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie dotacyjnym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY
dofinansowanego w ramach Programu FIO!

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?
Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
Wiesz jak działać, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).


Termin dodatkowego naboru: od 2 do 11 października 2020.

UWAGA: W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek! Jeżeli organizacja lub grupa otrzymała już w 2020 roku dofinansowanie w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, nie może brać udziału w dodatkowym naborze!

W ramach dodatkowego konkursu można się ubiegać o dofinansowanie: mini-grant do 500zł lub grant do 2000zł na działania ze sfer pożytku publicznego.

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację projektów na obszarze Słupska i/lub na rzecz jego mieszkańców!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 października do 15 listopada 2020.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

 

REGULAMIN dodatkowego konkursu 2020 – Słupsk (do pobrania)


Masz pytania dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? 
Chcesz skonsultować pomysł lub umówić się na doradztwo indywidualne? Zachęcamy do korzystania z możliwości konsultacji – nasi animatorzy pomogą dopracować Wasze wnioski. Kontakt z lokalnym Operatorem:

 

Zachęcamy także do śledzenia bieżących informacji na profilu na FB: facebook.com/akumulatorspoleczny.

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich