Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 1 – 10 września trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2020 na obszarze miasta Gdyni i powiatów kartuskiego, kwidzyńskiego i słupskiego, w trakcie którego wpłynęły 23 oferty.

 

Ocenę formalną przeszło 21 wniosków, które następnie skierowano do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 9 projektów do dofinansowania.

 

Wyniki dodatkowego konkursu (listy rankingowe z poszczególnych powiatów) można pobrać poniżej:

miasto Gdynia , powiat kartuski , powiat kwidzyński , powiat słupski

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”). Więcej informacji także na stronach internetowych lokalnych Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach dodatkowego konkursu to 24 355 złotych. Ogółem na wsparcie tegorocznych inicjatyw w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa: 441 905 złotych!

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.