Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 15 sierpnia – 5 września trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2018 na obszarze Gminy Żukowo, w trakcie którego wpłynęło 9 ofert.

Ocenę formalną przeszły wszystkie wnioski, które następnie skierowano do oceny merytorycznej.

Lokalna komisja konkursowa oceniła wszystkie aplikacje i wybrała 5 wniosków do dofinansowania.

Wyniki konkursu (lista rankingowa) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji także na stronie internetowej lokalnego Operatora: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych www.fundacjaeds.pl.

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w ramach dodatkowego konkursu to ponad 16 000 złotych!

UWAGA: 15 września wystartuje dogrywka, czyli dodatkowy nabór wniosków! Zachęcamy do śledzenia strony Funduszu i naszego fanpage’a na Facebooku (www.facebook.com/akumulatorspoleczny).

 

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY
jest współfinansowany ze środków Programu FIO i Gminy Żukowo.

Wyniki dodatkowego konkursu 2018