Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 21 sierpnia – 20 września 2018 trwał nabór wniosków w ramach specjalnego konkursu na wsparcie powstawania i funkcjonowania powiatowych Centrów Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego wpłynęło 10 wniosków.

Ocenę formalną przeszło 7 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja, składająca się z przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, oceniła wszystkie aplikacje i wybrała 6 wniosków do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (lista rankingowa) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl.

 

Łączna suma przeznaczona na dotacje na wsparcie tworzenia i funkcjonowania COPów to 48 000 złotych!

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu grantowego można uzyskać u:

Organizatora – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, biuro@cop.pomorskie.pl, tel. 666 812 944

Partnera – w imieniu Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – Fundacja Pokolenia
ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew, akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl, tel. 791 939 395

 

 

Pomorska Sieć COP serdecznie dziękuje firmie Witkac.pl za wsparcie oraz obsługę technologiczną konkursu!

 

konkurs-akumulator-spoleczny-pozarzadowy-surwiwal-2018-116.jpg

Konkurs grantowy na wsparcie rozwoju III sektora w województwie pomorskim
jest organizowany przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

7091_ocenamerytoryczna
Protokół z posiedzenia komisji COP 2018