Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie na dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych!

konkurs-grantowy-2016-start-92.jpg

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?
Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze?
Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

 

Termin naboru wniosków: od 28 marca do 23 maja 2019.

 

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

 

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija 28 kwietnia 2019.

 

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2019!

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

Przypominamy także, o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem (opcja dostępna do 3 dni przed zakończeniem naboru)!

 

 czas-start-ruszyly-konkursy-as-2019-122.jpg

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2019

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2019

Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkania informacyjne, dotyczące konkursów 2019:

– dotacje na rozwój młodych organizacji:

 

– dotacje na działania w sferach pożytku publicznego:

28.04. (czwartek) SŁUPSK godz. 12:00 Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowyc i Ekonomii Społecznej

04.04. (czwartek) SŁUPSK godz. 16:00 Centrum Inicjatyw Obywatelskich

04.04. (czwartek) GDYNIA godz. 17:00 Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

05.04. (piątek) MALBORK godz. 17:30 Malborskie Centrum Wolontariatu

08.04. (poniedziałek) STAROGARD GD. godz.15:00 Urząd Miasta

08.04. (poniedziałek) WEJHEROWO godz. 15:30 Starostwo Powiatowe

08.04. (poniedziałek) SZTUM godz. 17:00 Kościół Poewangelicki na Rynku

08.04. (poniedziałek) PUCK godz. 18:00 Urząd Miasta

09.04. (wtorek) CZERSK godz. 14:00 Centrum Informacji Turystycznej

09.04. (wtorek) BYTÓW godz. 16:00 Fundacja PARASOL (biuro)

09.04. (wtorek) GDAŃSK godz. 17:00 Stowarzyszenie Morena

09.04. (wtorek) KWIDZYN godz. 17:00 Stowarzyszenie Akwedukt

10.04. (środa) DEBRZNO godz. 14:00 LGD Ziemi Człuchowskiej

10.04. (środa) TCZEW godz. 17:00 Fundacja Pokolenia

10.04. (środa) KARTUZY godz. 17:00 Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

11.04. (czwartek) SKÓRCZ godz. 15:00 Miejski Ośrodek Kultury

11.04. (czwartek) MIASTKO godz. 15:30 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

11.04. (czwartek) LĘBORK godz. 16:00 Stowarzyszenie EDUQ

11.04. (czwartek) PRUSZCZ GD. godz. 17:00 Starostwo Powiatowe

12.04. (piątek) SOPOT godz. 16:00 Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

15.04. (poniedziałek) USTKA godz. 15:00 Słowińska Grupa Rybacka

16.04. (wtorek) KOŚCIERZYNA godz. 16:00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

16.04. (wtorek) KĄTY RYBACKIE godz. 16:30 Biblioteka Publiczna

 

Zapraszamy także do udziału w konsultacjach, gdzie animatorzy pomogą dopracować Wasze wnioski (istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania):

09.04. (wtorek) SŁUPSK w godz. 14:00-18:00 Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowyc i Ekonomii Społecznej

15.04. (poniedziałek) MALBORK w godz. 14:00-18:00 Malborskie Centrum Wolontariatu

15.04. (poniedziałek) SOPOT w godz. 14:00-18:00 Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

15.04. (poniedziałek) STAROGARD GD. – NOWA WIEŚ RZECZNA w godz. 14:00-18:00 LGD Chata Kociewia

16.04. (wtorek) SŁUPSK w godz. 14:00-18:00 Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowyc i Ekonomii Społecznej

17.04. (środa) KWIDZYN w godz. 14:00-18:00 Stowarzyszenie Akwedukt

17.04. (środa) KARTUZY w godz. 14:00-18:00 Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

17.04. (środa) CHOJNICE w godz. 14:00-18:00 Urząd Gminy

17.04. (środa) DĘBNICA KASZUBSKA w godz. 14:30-18:30 Gminny Ośrodek Kultury

18.04. (czwartek) GDYNIA w godz. 14:00-18:00 Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

18.04. (czwartek) DEBRZNO w godz. 14:00-18:00 LGD Ziemi Człuchowskiej

23.04. (wtorek) DZIERZGOŃ w godz. 14:00-18:00 Dzierzgoński Ośrodek Kultury

23.04. (wtorek) BYTÓW w godz. 14:00-18:00 Fundacja PARASOL (biuro)

24.04. (środa) WEJHEROWO w godz. 12:30-16:30 Starostwo Powiatowe

24.04. (środa) PRUSZCZ GD. w godz. 14:00-18:00 Starostwo Powiatowe

24.04. (środa) KOŚCIERZYNA w godz. 14:00-18:00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

24.04. (środa) PUCK w godz. 17:00-21:00 Centrum Organizacji Pozarządowych

25.04. (czwartek) LĘBORK w godz. 14:00-18:00 Stowarzyszenie EDUQ

25.04. (czwartek) TCZEW w godz. 14:00-18:00 Fundacja Pokolenia

25.04. (czwartek) GDAŃSK w godz. 14:00-18:00 Stowarzyszenie Morena

Poniżej, w plikach do pobrania, znajdują się dokumenty konkursowe.

 

Przed wypełnianiem i przesyłaniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 

W razie pytań i problemów Operatorzy Funduszu służą pomocą!

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2019

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2019

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
w związku z naborami wniosków o dofinansowanie
w ramach konkursów 2019 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY:

1. Czym jest grupa nieformalna?

– Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu.

 

2. Co oznacza zapis; „Grupy nieformalne (w tym grupy samopomocowe), których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych jakichkolwiek organizacji pozarządowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach konkursu!”?

– Zapis ten wyklucza ze składu grup nieformalnych wszystkie osoby, które są członkami zarządów, rad, komisji rewizyjnych i tym podobnych organów statutowych organizacji pozarządowych. W przypadku, kiedy choćby jeden przedstawiciel grupy jest np. prezesem jakiegoś stowarzyszenia czy jakiejś fundacji (nie tylko patrona grupy, ale ogółem jakiejkolwiek organizacji!) wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej.

3. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?

– Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.

4. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa nieformalna?

– Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 5 000 zł.

5. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?

– Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie ich aktualizacja.

6. Kiedy Koło Gospodyń Wiejskich jest młodą organizacją pozarządową?

KGW jest młodą organizacją jeśli jego rejestracja miała miejsce nie dawniej niż 30 miesięcy temu (liczone
do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku figurowania zarówno w KRS jak i wykazie ARiMR wiążąca jest wcześniejsza data założenia podmiotu, widniejąca w dokumentach sądowych.

7. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

 

8. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.

UWAGA: Młoda organizacja pozarządowa wnioskująca o dotację na własny projekt powinna wybrać rodzaj dotacji – czy realizować będzie działania ze sfery pożytku publicznego, czy jednak inwestować będzie we własny rozwój – i adekwatnie do tego odpowiedni formularz aplikacyjny.

 

9. Czy młoda organizacja, która w ubiegłych latach otrzymała dotację na rozwój (tzw. start up) może ponownie ubiegać się o takie wsparcie?

– Nie. Zgodnie z powszechnie obowiązującą koncepcją, dotyczącą tzw. start up’ów [jednorazowe wsparcie na starcie], młoda organizacja może tylko raz otrzymać dotację na rozwój. Jednakże nadal ma opcję wnioskowania o grant na realizację działań ze sfery pożytku publicznego.

10. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?

– Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.

11. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?

– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.

12. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?

– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań.
Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

13. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?

– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji – także w miejscu działania pomysłodawców. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 28 marca – 23 maja trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2019 na rozwój młodych organizacji, w trakcie którego wpłynęło 70 wniosków z całego województwa:

wyniki-konkursu-2019-dotacje-na-rozwoj-mlodych-organizacji-125.jpg

Ocenę formalną przeszły 62 wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

Komisja grantowa w składzie:

  • Łukasz Samborski / Antonina Paplińska-Boczoń (przedstawiciel organizatora konkursu, Operatora Funduszu – Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej i Fundacja RC),
  • Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy),
  • Piotr Stec / Tadeusz Podymiak (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych),
  • Przemysław Zawada (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego),
  • Artur Rajkowski (koordynator Funduszu, obsługa komisji i głos doradczy).

oceniła wszystkie aplikacje, po czym spotkała się z wnioskodawcami podczas prezentacji organizacji 22.07. w Słupsku, 23.07. w Tczewie i 24.07. w Gdyni i dopiero później wybrała 20 wniosków do dofinansowania.

 

Za prezentację można było otrzymać dodatkowe 20 punktów: +6 za spójność prezentacji z wnioskiem o dofinansowanie (przede wszystkim opisaną wizją i planem rozwoju oraz budżetem), +5 pkt za potencjał organizacji (m.in. osobowy z kompetencjami i doświadczeniem tych osób oraz rzeczowy z zasobami, którymi już dysponuje organizacja lub zostaną dopiero wniesione) oraz autentyczność i reprezentacyjność – czy organizacja to rzeczywiście grupa osób, których łączy wspólny cel, +4 pkt za atrakcyjność prezentacji organizacji, w tym kreatywność, +maks. 5 punktów do dyspozycji oceniającego, który mógł nimi wesprzeć np. tylko jedną organizację albo kilka po 1 punkcie – była to pula punktów na wszystkie wnioski przypisane osobie do oceny; do wykorzystania lub nie, którymi można było wzmocnić ocenę wyróżniających się podmiotów (te punkty mogły zostać przyznane np. za innowacyjność działań albo szczególną wartość społeczną). Łącznie można zatem było otrzymać do 50pkt.

 

Wyniki konkursu (pełna lista rankingowa) można pobrać poniżej.

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji udziela także Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – organizator konkursu: Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
(Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, e-mail: biuro@feps.org.pl, tel. 58 344 40 39).

 

Łączna suma przeznaczona na dotacje na rozwój młodych organizacji to 80 000 złotych!

UWAGA: W przypadku oszczędności i/lub pozyskania dodatkowych środków przyznane mogą zostać kolejne dotacje, w oparciu o listę rankingową (patrz: załącznik).

 

 czas-start-ruszyly-konkursy-as-2019-122.jpg

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego