Działasz w samorządzie uczniowskim lub studenckim? Jesteś członkiem rady młodzieżowej? Zdobądź grant do 6000 zł! Zapraszamy do udziału w konkursie Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2023 – konkurs młodzieżowy. W puli konkursowej aż 120 000 zł na inicjatywy!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.witkac.pl od  6 marca do 3 kwietnia 2023 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  • samorządy uczniowskie i studenckie – zrzeszenie uczniów danej szkoły powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów (w ramach konkursu osoby w wieku 15- 29 lat),
  • rady młodzieżowe – rozumiane jako reprezentacja młodzieży zamieszkałej na terenie danego samorządu, powołanej przez organy danego samorządu (sołectwa, gminy, powiatu, miasta, województwa) (w ramach konkursu osoby w wieku  15- 29 lat).

W ramach konkursu można się ubiegać o grant do 6000 zł na działania z obszaru pożytku publicznego. Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Na dotacje w ramach konkursu przeznaczyliśmy aż 120000 zł!

SPRAWDŹ REGULAMIN KONKURSU >>>>>>>

Dodatkowych informacji udzielają:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (subregion południowy – powiaty starogardzki, chojnicki, człuchowski, kościerski) ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, tel. 784236410, przemyslaw.dorotyn@pscop.pl )

Fundacja MAPA Obywatelska – subregion nadwiślański (powiaty: kwidzyński, sztumski , malborski, tczewski, nowodworski) ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn, fundacja@mapaobywatelska.org.pl , tel. 537 823 909

Fundacja Dla Was – subregion metropolitarny północny (powiat wejherowski, gdyński, pucki, sopocki)  ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 84-230 Rumia, as@dlawas.org, tel. 58 500 87 28 Ania Łukowska, e-mail: a.lukowska@dlawas.org, tel. 501 343 924

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk – subregion Słupski (powiat słupski, lęborski, bytowski)

Tomasz Keler – powiat słupski i Miasto Słupsk – cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20, Anita Radtke – powiat bytowski – tel. 59 721 24 77 e-mail: biuro@fundacjaparasol.org, Alicja Krzyżanowska – powiat lęborski tel. 530 534 933 e-mail: alicja.krzyzanowska@eduqlebork.pl

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Subregion Gdański (Gdańsk – Pruszcz Gdański , Kartuzy, Gdańsk Obszar Miejski) Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk Aleksandra Zubrzycka, aleksandra.zubrzycka@fundacjarc.org.pl tel: 573 375 657

FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2022 Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – konkurs młodzieżowy:

  1. Czym jest grupa młodzieżowa?

– Grupa młodzieżowa to minimum 3 osoby w wieku 15 -29 realizujące lub chcące realizować wspólnie działania  w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są samorządy uczniowskie, rady młodzieżowe, kółka zainteresowań koła naukowe i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.

W skład grupy nieformalnej młodzieżowej musi/powinien być minimum jeden przedstawiciel/lka samorządu uczniowskiego i/lub rady młodzieżowej.

  1. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa młodzieżowa ?

– Grupy nieformalne, tak jak i samorządy uczniowskie lub rady młodzieżowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 000 zł. Wartość całego projektu może być oczywiście większa, ale pozostałe środki/ wkład muszą pochodzić ze źródeł innych niż grantodawcy Funduszu Akumulator Społeczny oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

  1. Czy grupa młodzieżowa może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.

  1. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?

– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa
i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych
i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.

  1. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?

– Drugi etap oceny merytorycznej to spotkania komisji z przedstawicielami samorządu uczniowskiego/studenckiego oraz rady młodzieżowej ubiegającej się o dofinansowanie projektu. We współpracy z lokalnym Operatorem ustalana jest forma kilkuminutowego spotkania. Wnioskodawcy mają wówczas możliwość doprecyzowania swoich pomysłów i odpowiedzenia na ewentualne pytania od oceniających. Po spotkaniach komisja przeprowadza autoweryfikację kart oceny merytorycznej i może zmienić przyznaną wcześniej liczbę punktów.

  1. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?

– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty
do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.

  1. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?

– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań.  Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

  1. Jak rozliczane są projekty?

– W ciągu 14 dni po zakończeniu projektu każda grupa, która otrzymała dofinansowanie, składa za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl) krótki raport końcowy z przeprowadzonych działań i poniesionych wydatków. UWAGA: Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli działania zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych rezultatów wynosi min. 80%.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (subregion południowy – powiaty starogardzki, chojnicki, człuchowski, kościerski) ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, tel. 784236410, przemyslaw.dorotyn@pscop.pl )

Fundacja MAPA Obywatelska – subregion nadwiślański (powiaty: kwidzyński, sztumski , malborski, tczewski, nowodworski) ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn, fundacja@mapaobywatelska.org.pl , tel. 537 823 909

Fundacja Dla Was – subregion metropolitarny północny (powiat wejherowski, gdyński, pucki, sopocki)  ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 84-230 Rumia, as@dlawas.org, tel. 58 500 87 28 Ania Łukowska, e-mail: a.lukowska@dlawas.org, tel. 501 343 924

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk – subregion Słupski (powiat słupski, lęborski, bytowski)

Tomasz Keler – powiat słupski i Miasto Słupsk – cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20, Anita Radtke – powiat bytowski – tel. 59 721 24 77 e-mail: biuro@fundacjaparasol.org, Alicja Krzyżanowska – powiat lęborski tel. 530 534 933 e-mail: alicja.krzyzanowska@eduqlebork.pl

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Subregion Gdański (Gdańsk – Pruszcz Gdański , Kartuzy, Gdańsk Obszar Miejski) Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk Aleksandra Zubrzycka, aleksandra.zubrzycka@fundacjarc.org.pl tel: 573 375 657

Wyniki Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2023 – konkurs młodzieżowy

WYNIKI KONKURSU >>>>>