Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
działających na rzecz dobra wspólnego.

  

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL,
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”
we współpracy z Fundacją MAPA Obywatelska, Stowarzyszeniem OŚ, Fundacją Dla Was,
Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, Fundacją Mikroakademia, Stowarzyszeniem In gremio,
Lokalną Grupą Rybacką Mòrénka, Stowarzyszeniem Północnokaszubka Lokalna Grupa Rybacka
i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty
Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.