Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2024 – konkurs młodzieżowy, dofinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”. Program pod patronatem Pełnomocnika rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

W ramach konkursu skierowanego do rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich można się ubiegać o następujący rodzaj dotacji:

• Grant do 6000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

PULA ŚRODKÓW: 220000 zł 

Nabór: od 1 marca 2024 do 4 kwietnia 2024. Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 maja 2024 do 30 listopada 2024.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurach Operatora Funduszu i partnerów:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych al. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 29 20, biuro@pscop.pl

Fundacja Pokolenia (powiaty tczewski) ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew, biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46, Artur Rajkowski

Fundacja MAPA Obywatelska – subregion nadwiślański (powiaty: kwidzyński, sztumski , malborski) ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn, fundacja@mapaobywatelska.org.pl , Patrycja Sosnowska tel. 537 823 909

Fundacja Dla Was – subregion metropolitarny północny (powiat wejherowski, gdyński, pucki, sopocki)  ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 84-230 Rumia, as@dlawas.org, tel. 58 500 87 28 Aleksandra Szydlik a.szydlik@dlawas.org  tel. 782 902 627

Centrum Inicjatyw Obywatelskich – subregion Słupski (powiat słupski, lęborski, bytowski) ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20,  Tomasz Keler – powiat słupski i miasto Słupsk tomasz.keler@cio.slupsk.pl 783 880 107, powiat lęborski – Alina Fegler – Kotkiewicz – 692 320 217 alinakotkiewicz@eduqlebork.pl,  tel. , powiat bytowski – Anita Radtke, biuro@fundacjaparasol.org, tel. 59 721 24 77

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Subregion Gdański  (Gdańsk – Pruszcz Gdański , powiat kartuski, nowodworski, Gdańsk Obszar Miejski), ul. Wita Stwosza 23, 80-312 Gdańsk, Paulina Truszkowska-Adamczyk paulina.truszkowska@fundacjarc.org.pl tel: 530 786 742

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – (powiat człuchowski, chojnicki, kościerski) ul. Ogrodowa 26; 77-310 Debrzno, stowdeb@pro.onet.pl, tel. 502 043 654, Małgorzata Pluto-Prądzyńska, m.pluto_pradzynska@stowdeb.pl

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – powiat starogardzki ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd., biuro@chatakociewia.pl, tel. 58 560 18 82, kom. 531 531 788

 

FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!
Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2024 Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY:
1. Czym jest grupa nieformalna?
– Grupa młodzieżowa to minimum 3 osoby w wieku 15 -29 realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są samorządy uczniowskie, rady młodzieżowe, kółka zainteresowań koła naukowe i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy. W skład grupy nieformalnej młodzieżowej musi/powinien być minimum jeden przedstawiciel/lka samorządu uczniowskiego i/lub rady młodzieżowej.
2. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa młodzieżowa ?
– Grupy nieformalne, tak jak i samorządy uczniowskie lub rady młodzieżowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 000 zł. Wartość całego projektu może być oczywiście większa, ale pozostałe środki/ wkład muszą pochodzić ze źródeł innych niż grantodawcy Funduszu Akumulator Społeczny oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
3. Czy grupa młodzieżowa może złożyć więcej niż jeden wniosek?
– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.
4. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?
– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.
5. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?
– Drugi etap oceny merytorycznej to spotkania komisji z przedstawicielami samorządu uczniowskiego/studenckiego oraz rady młodzieżowej ubiegającej się o dofinansowanie projektu. We współpracy z lokalnym Operatorem ustalana jest forma kilkuminutowego spotkania. Wnioskodawcy mają wówczas możliwość doprecyzowania swoich pomysłów i odpowiedzenia na ewentualne pytania od oceniających. Po spotkaniach komisja przeprowadza autoweryfikację kart oceny merytorycznej i może zmienić przyznaną wcześniej liczbę punktów.
6. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?
– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany
7. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?
– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.
8. Jak rozliczane są projekty?
– W ciągu 14 dni po zakończeniu projektu każda grupa, która otrzymała dofinansowanie, składa za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl) krótki raport końcowy z przeprowadzonych działań i poniesionych wydatków. UWAGA: Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli działania zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych rezultatów wynosi min. 80%.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
al. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 29 20, biuro@pscop.pl
w zakresie inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego we współpracy z:

Fundacja Pokolenia (powiaty tczewski) ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew, biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46, Artur Rajkowski

Fundacja MAPA Obywatelska – subregion nadwiślański (powiaty: kwidzyński, sztumski , malborski) ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn, fundacja@mapaobywatelska.org.pl , Patrycja Sosnowska tel. 537 823 909

Fundacja Dla Was – subregion metropolitarny północny (powiat wejherowski, gdyński, pucki, sopocki) ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 84-230 Rumia, as@dlawas.org, tel. 58 500 87 28 Aleksandra Szydlik a.szydlik@dlawas.org tel. 782 902 627

Centrum Inicjatyw Obywatelskich – subregion Słupski (powiat słupski, lęborski, bytowski) ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20, Tomasz Keler – powiat słupski i miasto Słupsk tomasz.keler@cio.slupsk.pl 783 880 107, powiat lęborski – Alina Fegler – Kotkiewicz – 692 320 217 alinakotkiewicz@eduqlebork.pl, tel., powiat bytowski – Anita Radtke, biuro@fundacjaparasol.org, tel. 59 721 24 77

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Subregion Gdański (Gdańsk – Pruszcz Gdański , powiat kartuski, nowodworski, Gdańsk Obszar Miejski), ul. Wita Stwosza 23, 80-312 Gdańsk, Paulina Truszkowska-Adamczyk paulina.truszkowska@fundacjarc.org.pl tel: 530 786 742

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – (powiat człuchowski, chojnicki, kościerski) ul. Ogrodowa 26; 77-310 Debrzno, stowdeb@pro.onet.pl, tel. 502 043 654, Małgorzata Pluto-Prądzyńska, m.pluto_pradzynska@stowdeb.pl

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – powiat starogardzki
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd., biuro@chatakociewia.pl, tel. 58 560 18 82, kom. 531 531 788