O Funduszu Akumulator Społeczny rozmawialiśmy na VIII Kongresie Współpracy Lokalnej w Słupsku. Podczas spotkania, koordynator AS – Tomasz Keler – przedstawił tegoroczne działania Funduszu oraz nadchodzące zmiany dotyczące m.in funkcjonowania i wyglądu samego funduszu. W VIII Kongresie Współpracy Lokalnej uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki kilkudziesięciu organizacji społecznych i samorządów lokalnych z Polski oraz realizatorzy projektów, animatorzy/rki Funduszu AS z woj pomorskiego.