Publikujemy materiały dla grup i organizacji realizujących dofinansowane projekty:

1. Prezentacja_NAS_2021-REALIZATORZY


Wydatki w ramach dofinansowania:

2. a) 2-A-Wzór-opisu-faktury-rachunku-delagacji-AS

2. b) Przykładowe zestawienie faktur (nieobowiązkowe)


Wolontariat:

3. a) Porozumienie o współpracy z wolontariuszem (tzw. umowa wolontariacka)

3. b) Zgoda rodzica/opiekuna na działalność wolontariacką podopiecznego/nej


Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

4. Prośba-o-wprowadzenie-zmian

 

Promocja i informacja:

5. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach – także ustnych – podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

6. Logotypy (obowiązkowo Funduszu + Programu FIO + NIW + Operatora):
a) Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY
b) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO (Program FIO)
c) Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)
d) Operator 1.Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych / Operator 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Operator 3.  Fundacja Pokolenia  / Operator 4.Stowarzyszenie EDUQ / Operator 5. Fundacja PARASOL / Operator 6. LGD Ziemi Człuchowskiej / Operator 7. Fundacja RC / Operator 8. Fundacja EDS / Operator 9. Fundacja Strefa Mocy / Operator 10. LGD Chata Kociewia 

UWAGA: Pliki po pobraniu należy jeszcze rozpakować (kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę i z wyświetlonej listy wybierz „Wypakuj pliki”).

 

Rozliczenie projektu:

7. RAPORT-KOŃCOWY-AS-wersja-poglądowa (1)podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.