Po raz 29. ruszył nabór wniosków do konkursu o Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Wnioski nominacyjne będą przyjmowane do 09.10.2023 w formule online. W konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe aż w 7 kategoriach. Udział w konkursie daje możliwość wykazania się zrealizowanymi w 2023 roku działaniami społecznymi na rzecz lokalnych społeczności. Nagroda to znak jakości pomorskich organizacji pozarządowych. “Zachęcamy szczególnie do pochwalenia się inicjatywami z mniejszych miejscowości.” – podkreślają organizatorzy. 

“Organizacje społeczne bardzo często działają w ukryciu. Robią świetną robotę, pomagając na różne sposoby oraz wspierając swoje małe ojczyzny na wielu polach. Nagroda to forma szczerego podziękowania, docenienia i wyrażenia najwyższego uznania dla bohaterów, jakimi są ludzie budujący sektor obywatelski w województwie pomorskim.” – dodaje Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC, inicjator konkursu.

Geneza konkursu

Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji społecznych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. Do tej pory uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami ponad 400 organizacji pozarządowych. 

Szczegóły konkursu

Wniosek może wysłać każda organizacja społeczna z 3.sektora mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Do nagrody każdy nominuje się sam, wypełniając wyżej wskazany wniosek do dnia 09.10.2023 do godz. 16.00. Laureaci nagrody z poprzednich lat mogą ponownie wystartować po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

Wniosek nominacyjny znajduje się pod tym linkiem:

 https://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/jakzglosic/ 

W konkursie przewidziano nagrody finansowe lub rzeczowe w siedmiu kategoriach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku

Cały regulamin oraz informacje o nagrodach można znaleźć na stronie http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/

Na co zwraca uwagę Kapituła?

Organizacja powinna być inspiracją dla innych, stawiać na innowacyjne działania i niesztampowe rozwiązania. Kapituła przygląda się wiarygodności i oryginalności inicjatyw podejmowanych przez organizację, czy ma ona świeże podejście do sprawy, które odpowiada jej charakterowi. Ważna jest też trwałość, powtarzalność działań oraz współpraca z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego. Nagroda dotyczy całokształtu działalności organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz za integrowanie i włączanie wolontariuszy i społeczności lokalnej.

“W tym roku ruszyliśmy z naborem wcześniej, również z uwagi na fakt, iż uroczysta gala odbędzie się już 30 listopada, a nie w na początku grudnia. Kapituła musi mieć czas, aby dokładnie przeanalizować wszystkie zgłoszenia i wybrać zwycięzców. To bardzo trudne zadanie, bo nasze pomorskie organizacje pozarządowe realizują co roku naprawdę wspaniałe inicjatywy.” – tłumaczy Marta Kosińska, koordynatorka Konkursu – “Zaskakują innowacyjnością i świeżym podejściem, szczególnie jeśli chodzi o mniejsze, lokalne organizacje. One również co roku znajdują się w gronie laureatów Nagrody. Jesteśmy dumni, gdy co roku tak wiele organizacji startuje ponownie do konkursu, z jeszcze lepszymi realizacjami.”

Skład kapituły 

Kapituła Konkursu składa się z  dwóch przedstawicieli Wojewody Pomorskiego, dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów z poprzedniego roku, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciela Funduszu Akumulator Społeczny prowadzonego przez Pomorską Sieć COP, przedstawiciela Fundacji RC. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.

Fundatorami Nagród i Partnerami Konkursu są Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Senatu RP, Fundusza Akumulator Społeczny prowadzony przez Pomorską Sieć COP, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorem konkursu jest Fundacja RC.

Radio Kaszebe objęło konkurs Patronatem Radiowym. Patronat Branżowy sprawuje portal NGO.pl. Patronaty Regionalne to Zawsze Pomorze oraz Magazyn Pomorski

Więcej informacji: 

tel.: +48 58 344 40 39

e-mail: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl

Facebook: www.facebook.com/BursztynowyMieczyk/