Kończysz projekt? Chcesz złożyć sprawozdanie? Skontaktuj się z Operatorem w swoim regionie!

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi Operatorami – w każdej chwili możecie Państwo zasięgnąć porady oraz otrzymać bezpośrednie wsparcie przy wypełnianiu formularza sprawozdawczego w systemie Witkac.pl także w formule on-line. Podpowiedzi znajdziecie Państwo również w zakładce FAQ oraz Materiały dla realizatorów.  

Szczegóły

O Akumulatorze podczas VIII Kongresu Współpracy Lokalnej

O Funduszu Akumulator Społeczny rozmawialiśmy na VIII Kongresie Współpracy Lokalnej w Słupsku. Podczas spotkania, koordynator AS – Tomasz Keler – przedstawił tegoroczne działania Funduszu oraz nadchodzące zmiany dotyczące m.in funkcjonowania i wyglądu samego funduszu. W VIII Kongresie Współpracy Lokalnej uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki kilkudziesięciu organizacji społecznych i samorządów lokalnych z Polski oraz realizatorzy projektów, animatorzy/rki…

Szczegóły

Najczęściej zadawane pytania…

W czasie realizacji projektów czasami nasuwają się pytania dotyczące np. możliwych zmian w budżecie projektu lub harmonogramu działań. Poniżej przypominamy listę najczęściej zadawanych pytań i oczywiście odpowiedzi 😉 1. Czym jest grupa nieformalna? – Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej.…

Szczegóły

„FIO – 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030”

W dniu 12 października br. przedstawiciele Funduszu Akumulator Społeczny uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Wolności – „FIO – 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030”. Po raz pierwszy od dwóch spotkali się operatorzy FIO z całego kraju. Spotkanie było okazją do rozmów oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń m.in w różnorodnych aspektach prowadzenia…

Szczegóły

I Pomorskie Forum Animacji Społecznej w Gdańsku

Przedstawiciele i przedstawicieli Funduszu Akumulator Społeczny uczestniczyli w I Pomorskie Forum Animacji Społecznej w Gdański – wydarzenie wyjątkowe, bo poświęcone w całości zagadnieniom animacji na różnych poziomach działań w naszym województwie. Kwestie Domów Sąsiedzkich czy pracy animacyjnej w grupach inicjatywnych – również działania animacyjne prowadzone przez Fundusz Akumulator Społeczny również były przedmiotem dyskusji. Za rok…

Szczegóły

Uwaga! Dodatkowe konkursy w powiatach słupskim, wejherowskim i Gdansku!

W ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY ogłosiliśmy dodatkowe nabory dla organizacji społecznych i grup nieformalny w powiatach: słupskim, wejherowskim i Gdańsku. Wnioski można składać w systemie Witkac.pl do 11 października 2021r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 października 2021r. Szczegółowe informacje: WITKAC.PL oraz na stronach internetowych Operatorów konkursu: http://www.cio.slupsk.pl – POWIAT SŁUPSKI https://fundacjarc.org.pl – MIASTO GDAŃSK http://www.dlawas.org…

Szczegóły

Informacja o wynikach konkursu Funduszu Nowy Akumulator Społeczny – wsparcie młodych organizacji

Szanowni Państwo, informujemy, iż wyniki konkursu Funduszu Nowy Akumulator Społeczny – wsparcie młodych organizacji dostępne są w systemie Witkac.pl wraz ze szczegółami ocen w kartach oceny merytorycznej. Zwycięzcy konkursu otrzymają w najbliższym czasie bezpośrednio informacje o dalszych krokach. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!     PROTOKÓŁ KOMISII: WSPARCIE DLA MŁODYCH ORGANIZACJI OCENA MERYTORYCZNA – ZESTAWIENIE

Szczegóły

Zmiana terminu – konkurs na wsparcie młodych organizacji

Szanowni Państwo, informujemy, iż ze względów organizacyjno-technicznych zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie młodych organizacji w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 16 września br. po zakończeniu drugiego etapu oceny merytorycznej – spotkaniach wnioskodawców z komisją grantową. Szczegółowe informacje o terminach spotkań z komisją zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych wnioskodawców…

Szczegóły

Konkurs na wsparcie młodych organizacji – Zakończenie pierwszego etapu oceny merytorycznej.

Zakończyliśmy pierwszy etap oceny merytorycznej w konkursie na wsparcie młodych organizacji. W systemie Witkac.pl opublikowaliśmy zestawienie I etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursie na wsparcie młodych organizacji. W kartach oceny merytorycznej w systemie Witkac.pl znajdują się szczegóły oceny dla każdego z wniosków. Do drugiego etapu przeszły oferty, które uzyskały minimum 15 punktów (50% punktów do…

Szczegóły